Młodzieżowy Champion Polski

Dzisiaj dostaliśmy potwierdzenie nadania tytułu Młodzieżowy Champion Polski dla naszej curly coated retrieverki Xeny – WARRIOIR PRINCESS z BasiSfory 🙂
PLJCH WARRIOR PRINCESS z BasiSfory