Nasze psy

Dziewczynki

Lola
Xena

Lola


IntCh ChPL ChRO GrandChRO ChPLWet MłChPL MłChSK
MłZwPL MłZwW MłZwKlSK ZwKl ZwPL'13'14

Saxonholme Eoa


na emeryturze


Xena


IntCh Grand ChPL ChPL ChRO MłChPL MłChSM ZwKl'16 ZwPL'16

Warrior Princess z BasiSfory

Ziuta

Ziuta


MłChPL MłCh SK MłZwPL'18 GPSKW'19

KARNAWAŁOWA ISKIERKA z BasiSforyChłopcy

Wiktor
Borys

Wiktor


IntCh GrandChPL ChPL ChLV ChSK MłChPL MłZwPL'16 ZwKl'17 ZwPL'17'18

Paradigma FOLKOR

Borys


MłChPL MłChSK GPSKW'19

KARNAWAŁOWY TOAST z BasiSfory