Nasze psy

Dziewczynki

Lola
Xena

Lola


IntCh ChPL ChRO GrandChRO ChPLWet MłChPL MłChSK
MłZwPL MłZwW MłZwKlSK ZwKl ZwPL'13'14

Saxonholme Eoa


na emeryturze


Xena


IntCh Grand ChPL ChPL ChRO MłChPL MłChSM ZwKl'16 ZwPL'16

Warrior Princess z BasiSfory

Ziuta

Ziuta


MłChPL MłZwPL'18

KARNAWAŁOWA ISKIERKA z BasiSforyChłopcy

Wiktor
Borys

Wiktor


IntCh GrandChPL ChPL ChLV MłChPL MłZwPL'16 ZwKl'17 ZwPL'17'18

Paradigma FOLKOR

Borys


MłChSK

KARNAWAŁOWY TOAST z BasiSfory