Our dogs

Girls

Lola
Xena

Lola


IntCh ChPL ChRO GrandChRO VetChPL JChPL JChSK
JPLWin JEastWin JSKClub Winner Club Winner PLWin'13'14

Saxonholme Eoa


na emeryturze


Xena


IntCh GrandChPL ChPL ChRO JChPL JChSM Club Winner PLWin'16

Warrior Princess z BasiSfory

Ziuta

Ziuta


JChPL JPLWin'18

KARNAWAŁOWA ISKIERKA z BasiSforyBoys

Wiktor
Borys

Wiktor


IntCh GrandChPL ChPL ChLV JChPL JPLWin'16 Club Winner'17 PLWin'17'18

Paradigma FOLKOR

Borys


JChSK

KARNAWAŁOWY TOAST z BasiSfory