Karnawalowy Drink

Young Angus
KARNAWAŁOWY DRINK z BasiSfory

Data urodzenia: 06.01.2018
Maść: wątrobiana
Ojciec: Paradigma FOLKOR
Matka: WARRIOR PRINCESS z BasiSfory

Zdrowie:
GSD IIIa wolny( po rodzicach)
PRA cord 1 wolny( po rodzicach)

Osiągnięcia wystawowe:
– 3x kwalifikacja Crufts 2019

Young Angus
KARNAWAŁOWY DRINK z BasiSfory

Date of birth: 06.01.2018
Colour: liver
Father: Paradigma FOLKOR
Mother: WARRIOR PRINCESS z BasiSfory

Health:
GSD IIIa clear( after parents)
PRA cord 1 clear( after parents)

Shows:
– 3x Crufts 2019 qualification