Wystawa w Jaśle

Wystawa w Jaśle

Nasza wąrobiana Tina – KARNAWAŁOWA MAGIA z BasiSfory wraz ze swoją opiekunką Magdą sprawiły nam wielką radość orazz dały powody do dumy bo na wystawie w Jaśle wybiegały ocenę doskonałą z lokatą 1, Zwycięstwo Młodzieży, Najlepszego Juniora w Rasie oraz BOB co oznacza, że Tina spełniła warunki do otrzymania tytułu Młodzieżowy Champion Polski!!
Gratulujemy! <3