O rasie

Zdrowie

Nasze psy:

LolaXena

Lola

CIE ChPL ChRO GrandChRO
ChPLWet MłChPL MłChSK
MłZwPL MłZwW MłZwKlSK
ZwKl ZwPL'13'14

Saxonholme Eoa


na emeryturze

Xena

IntCh ChPL ChRO MłChPL MłChSM ZwKl'16 ZwPL'16

Warrior Princess z BasiSfory

WiktorZiuta

Wiktor

ChPL ChLV MłChPL MłZwPL'16 ZwKl'17 ZwPL'17
Paradigma FOLKOR

ZiutaKarnawałowa Iskierka z BasiSfory