Our dogs

Girls

BrendaChPL JChPL VetChPLWet
Wild Country Music Diamentowa Zagroda

crossed Rainbow Bridge... 🙁

Sonka


VetChPL VetClubWinner
Compendio Sunflower Pollen

crossed Rainbow Bridge... 🙁

AlaIntCh ChPL ChUA ChRO GChRO JChPL
WILDEST ALICE FROM THE FLAMES z BasiSfory

retired


DziIntCh ChPL ChRO JChPL
WILDEST GEORGETTE BURNT MUFFINS z BasiSfory


crossed Rainbow Bridge... 🙁


ŁapkaLUBELSKA CZARCIA ŁAPA z BasiSfory

retired 😉

LodziaDeus Venator Baskin Robbins

Boys

SamStud dog

CIE ChPL ChUA ChRO GChRO JChPL JChRO

Wildest Sam the Firefighter z BasiSfory

PinkiStud dog

ChPL

U JESSE PINKMAN z BasiSfory

SkinnyU SKINNY PETE z BasiSfory