Młodzieżowy Champion Polski

Dzisiaj dostaliśmy potwierdzenie nadania tytułu Młodzieżowy Champion Polski dla naszej curly coated retrieverki Xeny – WARRIOIR PRINCESS z BasiSfory :)
PLJCH WARRIOR PRINCESS z BasiSfory