z BasiSfory

flat & curly coated retrieverFLAT COATED RETRIEVER CURLY COATED RETRIEVER
strona w trakcie przebudowy 😉